کلیدواژه‌ها = ارتعاشات غیرخطی
تعداد مقالات: 5
3. تحلیل ارتعاشات غیرخطی ورق چندلایه مرکب با استفاده از دو روش تحلیلی تقریبی

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 16-39

امیر لطف‌آور؛ حسین رفیعی پور؛ صغری حمزه شلمزاری؛ طاهره محمدی


4. بررسی ارتعاشات یک سیستم غیرخطی دو درجه آزادی در شرایط تشدید هم زمان

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 21-42

سمیه اکرااحمدثانی؛ حسن نحوی


5. پاسخ آشوبناک مدل غیرخطی یک چهارم دو درجه آزادی خودرو تحت تحریک جاده

دوره 15، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 6-21

موسی رضائی؛ حامد سمندری؛ فرزاد فلاحی