کلیدواژه‌ها = دینامیک
تعداد مقالات: 2
1. طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی


2. مدل سازی ریاضی و بررسی پایدارپذیری حرکت کایت مولد در فضا

دوره 17، شماره 1، بهار 1394، صفحه 6-15

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی؛ حسین دریجانی