کلیدواژه‌ها = اگزرژواکونومیک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مشخصه های دمایی بازیافت گرما بر عملکرد اگزرژواکونومیک سیکل ترکیبی توربین گازی مدولار راکتور هلیوم/سیکل رانکین آلی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 6-24

ناصر شوکتی؛ فرزاد محمدخانی؛ مرتضی یاری؛ سیدمحمد سیدمحمودی؛ سیدفرامرز رنجبر