کلیدواژه‌ها = مکانیزم شش‌میله‌ای
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم زانوی مصنوعی شش‌میله‌ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-55

نرجس قائمی؛ مرتضی دردل؛ محمدحسن قاسمی؛ حسن ظهور