موضوعات = تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاثیر شیارشدگی بر رفتار مکانیکی بستر آسفالت تحت بارگذاری متحرک

دوره 21، شماره 3، آذر 1398، صفحه 27-52

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ روزبه اقبالپور