موضوعات = تحلیل خزش و خستگی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین عمر باقیمانده خزشی پره های توربین گازی‎ ساخته شده از سوپرآلیاژ پایه نیکل ‏IN 792‎

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 6-18

ابوالفضل کریمی؛ حسین یارمحمد توسکی؛ محمد مهدی برجسته؛ محمد نوری؛ حسین محمد کریمی یزدی