موضوعات = توربوماشین
تعداد مقالات: 3
1. بهبود عملکرد پره یک روتور با تغییر همزمان فاصله لقی نوک و جابجایی محوری پره

دوره 21، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 107-129

ایرج میرزایی؛ امیرشایان آزاده؛ نادر پورمحمود


2. بررسی عددی کنترل جدایش جریان در یک زنجیره کمپرسور محوری با استفاده از محرک پلاسما

دوره 20، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 182-209

امین کدیور؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی


3. شبیه سازی عددی اثر لقی نوک پره بر عملکرد کمپرسور جریان محوری

دوره 19، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 96-122

میثم مفاخری؛ مصطفی محمودی؛ مهدی جهرمی