موضوعات = انتقال حرارت محاسباتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تولید آنتروپی درجریان سکون متقارن محوری نانوسیال بر روی استوانه بادمای دیواره ثابت

دوره 21، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 58-34

حمید محمدیون؛ محمد محمدیون؛ محمدحسین دیبایی بناب؛ محسن دارابی؛ سید رضا حجازی


2. مطالعه تاثیر دیواره طیفی بر انتقال حرارت ترکیبی تابش-جابجایی داخل کانال مستطیلی به روش عددی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 60-79

محمد امید پناه؛ سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب


3. ایجاد الگوریتم FACL و شبیه ساز عددی دمایی جهت تحلیل تنش سازه های هوافضایی

دوره 19، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 78-100

محمد مهدی دوستدار؛ مرتضی مردانی؛ فرهاد قدک