موضوعات = مبدلهای حرارتی
تعداد مقالات: 2
1. بهبود انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لوله ای با کمک لوله هایی با سطح مقطع غیر دایروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

10.30506/ijmep.2022.523281.1768

محمد رضا صفاریان؛ فریور فاضلپور؛ مهرزاد شمس


2. بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی اثر تغییرات هندسی صفحات مبدل حرارتی صفحه ای در بهبود عملکرد آن

دوره 22، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 154-171

10.30506/ijmep.2021.138881.1738

علیرضا فرشیدیان فر؛ کاظم بشیرنژاد؛ پیمان باشی شهابی؛ جواد جهانپور