موضوعات = ایرودینامیک و پیشران‌های هوافضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی اثر مجاورت زمین بر عملکرد یک بالگرد دو ملخه مدل در پرواز ایستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.138137.1734

علی مهرابی؛ علیرضا داوری؛ جواد دلدارشیخی