موضوعات = طراحی و کنترل رباتها و مکانیزمها
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30506/ijmep.2022.522285.1755

علی حیدر فعله گری؛ جواد احمدی


2. تحلیل دینامیکی و طراحی یک الگوریتم کنترلی دینامیک‌مبنا برای دویدن ربات دونده دوپای پنج‌لینکی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 93-113

10.30506/ijmep.2021.135745.1727

وحید احتشامی بجنوردی؛ حسن سالاریه؛ آریا الستی؛ محمدمهدی کاکایی


4. طراحی ربات برون‌پوش حامی گام‌زدن برای توانبخشی افراد کم‌توان حرکتی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 170-193

10.30506/ijmep.2020.109351.1593

مرتضی احمدی کرمانشاهی؛ فرزاد چراغپور سماواتی؛ علی غفاری


6. طراحی کنترلر یادگیری مرجعی مدل فازی برای سیستم ربات سگوی با نقصان عملگر

دوره 21، شماره 3، آذر 1398، صفحه 5-26

سید امیرمحمد مناقب؛ علی غفاری؛ سید حسین ساداتی