موضوعات = کنترل سیستمهای دینامیکی
تعداد مقالات: 5
1. مدلسازی و کنترل تطبیقی دما و رطوبت یک موزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.101091.1509

بهنام میری پور فرد؛ امید نادری


2. ردیابی مقاوم موقعیت سیستم‌ تعلیق مغناطیسی بر اساس کنترل کننده مدلغزشی مبتنی بر کنترل تاخیر اینرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.110638.1604

حمید قدیری؛ حامد خدادادی


4. طراحی کنترل فیدبک برای کایت مولد حول مسیر نامی

دوره 18، شماره 1، بهار 1395، صفحه 6-21

صدرا پورطاهری؛ علی رحمانی هنزکی