موضوعات = مکانیک جامدات
تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر بر روی بستر الاستیک

دوره 22، شماره 3، آذر 1399، صفحه 30-55

10.30506/ijmep.2020.97422.1486

غلامرضا عسگری؛ غلامحسن پایگانه؛ کرامت ملک زاده فرد


تحلیل خمش غیر‌خطی پانل‌های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با نانوتیوب های کربنی هدفمند

دوره 22، شماره 3، آذر 1399، صفحه 164-182

10.30506/ijmep.2020.104263.1542

احسان بزاز؛ ستار جداری سلامی؛ مصطفی سبزیکار بروجردی


خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1399

10.30506/ijmep.2020.78718.1355

محمد رضا بیات؛ آرش کارگر اصطهباناتی؛ مصطفی باغانی


مطالعه تاثیر شیارشدگی بر رفتار مکانیکی بستر آسفالت تحت بارگذاری متحرک

دوره 21، شماره 3، آذر 1398، صفحه 27-52

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی؛ حمید شهسواری؛ روزبه اقبالپور


محاسبه‌ی میدان تنش مجانبی به همراه ضرایب شدت تنش و مرتبه بالاتر در شیار کلیدی‌شکل

دوره 21، شماره 3، آذر 1398، صفحه 225-243

مجیدرضا آیت الهی؛ بهادر بهرامی؛ امیر محمد میرزایی


مطالعه خمش هیدروژل‌های حساس به PH در تیر دارای خواص گرادیانی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 116-131

محمد شجاعی فرد؛ مصطفی باغانی


تحلیل تنش در صفحه مستطیلی از جنس ماده الکترومگنتوالاستیک با رفتار تابعی حاوی چندین ترک

دوره 20، شماره 3، آذر 1397، صفحه 80-108

رسول باقری؛ مجتبی محمودی منفرد؛ ولی انجیل الی