دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. امکان سنجی و ساخت نمونه آزمایشی صفحات اتصال عایق ریل از جنس مواد کامپوزیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.109263.1591

آلکس عیسی قلیان؛ مجید توکلیان


2. کنترل پیش‌بین غیرخطی برای ردیابی مسیر یک ربات بازودار سیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.113453.1626

حسین میرزایی نژاد؛ علی محمد شافعی


3. ردیابی مقاوم موقعیت سیستم‌ تعلیق مغناطیسی بر اساس کنترل کننده مدلغزشی مبتنی بر کنترل تاخیر اینرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.110638.1604

حمید قدیری؛ حامد خدادادی


5. تحلیل دینامیکی سیستم روتور بیرینگ انعطاف‌پذیر همراه دمپر فیلم فشرده با رینگ شناور و ترک عرضی در محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.112857.1624

حمیدرضا حیدری؛ محتبی طهماسبی


6. بررسی رفتار ارتعاشی نانولوله‌های کربنی ویسکوالاستیک تحت میدان مغناطیسی بر اساس تئوری غیرموضعی تیر تیموشنکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.115153.1639

مسعود مینائی؛ موسی رضائی؛ وحید عرب ملکی


7. مطالعه عددی اثر دوران مانع مخروطی بر انتقال حرارت و جریان سیال در لوله مبدل حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.119538.1666

سیدهادی بنی هاشمی؛ محمد رضا عصاری؛ سید محمد جوادی؛ سعید وحیدی‌فر


8. کنترل حلقه‌باز سیستم تعلیق خودرو، متناسب باتغییرات وزن سرنشینان، سرعت خودرو و پروفیل دست‌انداز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.115844.1646

نیما طاهری؛ حمید سلیمانی مهر؛ علی امام؛ عادل مقصودپور


9. تعیین پارامترهای مدل مجیک با استفاده از روش نگاشت‌های خود سازمان و بررسی تاثیر شرایط جاده ‌ای بر روی پارامترهای مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.114532.1630

نگار آفاقی سردرود؛ اسعد مدرس مطلق؛ آرش رنحبران


10. کنترل ارتعاشات لرزه ابزار داخل‌تراش با بهره‌گیری از یک الگوریتم کنترل تطبیقی جدید با پس‌خور مستقیم سرعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.106431.1565

محسن فلاح؛ بهنام معتکف ایمانی


11. کاوش تجربی اثر بهره‌برداری بر خواص مکانیکی و ارتعاشی DIN X12CrNi2521 در شرایط فوق گرمایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.113522.1628

محمد حمیصی؛ سید ابراهیم موسوی ترشیزی


12. بررسی پارامترهای مؤثر بر کمانش پوسته‌‌های استوانه‌‌ای تقویت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده تحت بار محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.114529.1633

محمد سالاری؛ حسین مهین آباد


13. بررسی رفتار پس از تسلیم استخوان کورتیکال در آزمایش فروروی نانو با استفاده از روش اجزاء محدود اویلر-لاگرانژ دلخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.117538.1656

بابک ثقفی؛ مجید قریشی؛ کیوان نارویی


14. کنترل زوایای اویلر هواپیما با استفاده از وارون دینامیک غیرخطی افزایشی مقاوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.122693.1686

محمدعلی Mohammadali؛ علیرضا الفی؛ رضا تمسکنی


15. طراحی ربات برون‌پوش حامی گام‌زدن برای توانبخشی افراد کم‌توان حرکتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.30506/ijmep.2020.109351.1593

مرتضی احمدی کرمانشاهی؛ فرزاد چراغپور سماواتی؛ علی غفاری


16. همگن‌سازی و تحلیل انتقال حرارت نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن تقویت شده با نانولوله‌های کربنی هلیکال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.30506/ijmep.2020.97006.1481

ابراهیم یارعلی؛ مجید بنی اسدی؛ مصطفی باغانی


17. بهینه‌سازی ابعاد هندسی یک بازوی رباتیک چهاردرجه آزادی برای جابجا‌کردن محموله‌های سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.120513.1674

احمدرضا خوگر؛ ابراهیم ابوالقاسمی


18. کنترل سیستم تعلیق فعال آشوبناک خودرو با کمک الگوریتم کنترلی فازی-لغزشی فیدبک تاخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.129146.1704

یاور نورالهی گلوجه؛ مهدی ابطحی


19. بررسی عددی نیروهای موثر بر سرعت‌نسبی و انتقال‌حرارت جابجایی ‌آزاد آرام نانوسیال در جعبه‌ابزار اپنفوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.131683.1715

امیر نوری؛ میراعلم مهدی


20. مدلسازی و تحلیل سایت جامع تولید همزمان حرارت و توان از دیدگاه اگزرژواکونومیک در یک مورد مطالعاتی چهار مگاواتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.135296.1724

محمد نیکیان؛ یاسر شکری؛ مهرانگیز قاضی


21. بررسی تجربی اثر مجاورت زمین بر عملکرد یک بالگرد دو ملخه مدل در پرواز ایستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.138137.1734

علی مهرابی؛ علیرضا داوری؛ جواد دلدارشیخی


22. اثر شکل و نسبت ابعاد دیواره بر انتقال حرات سیال غیرنیوتنی با مدل توانی در حضور میدان مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.131970.1719

محمد نعمتی؛ محمد سفید؛ هاجر محمدزاده


23. آنالیز انرژی و اگزرژی دو پیکربندی‌ چرخه رانکین آلی در بازیابی گرمای اتلافی موتور احتراق‌داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.131775.1717

میرابوالفضل مختاری؛ محسن رستمی


24. مدلسازی دینامیک غیرخطی و تعیین توان الکتریکی بهینه در برداشت انرژی به کمک تیر دولایه پیزوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.30506/ijmep.2021.121266.1679

ثریاسادات خضری تبار؛ حامد غفاری راد؛ محمد زارعی نژاد


25. تحلیل پایداری حرارتی پوسته استوانه‌ای تقویت شده با ورق‌های گرافن GPL با استفاده از روش مربعات تفاضلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

10.30506/ijmep.2021.123627.1690

میرابوالفضل مختاری


26. ارزیابی تجربی و عددی خواص و رفتار مکانیکی ساختار مشبک کلوین، ساخته‌شده توسط روش SLM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.30506/ijmep.2021.114578.1632

رضا صارمیان؛ احسان فروزمهر؛ محسن بدرسمای؛ محمود کدخدایی


27. تعیین میراگر پیچشی مناسب جهت کاهش دامنه ارتعاشات موتور هواپیماهای فوق سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.30506/ijmep.2021.141449.1746

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ مجتبی مرادی


28. دفع ارتعاشات مسئله سیال - سازه با استفاده ازتئوری کنترل مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.135250.1723

علی نجفی اردکانی؛ مهدی خاکپور؛ افشین زین الدینی


29. پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاش با روش های تجزیة مدهای ذاتی و شبکة عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.138771.1739

شهرام اعتمادی حقیقی؛ زهرا دهرویه؛ سید اشکان موسویان؛ علی علی نیازیازی


30. مدل‌سازی پارامتری سه‌بعدی سیستم ترمزگیری جریان‌گردابی عملگر شار-محوری با اعمال اثر پوستی و حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.138672.1737

حسین حسن پور؛ سلمان ابراهیمی نژاد


31. طراحی و شبیه سازی ارتز قوزک بیمار محور با عملگر فنر پیچشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

10.30506/ijmep.2021.104860.1548

فرشید صادقیان؛ محمدرضا ذاکرزاده؛ مصطفی باغانی؛ مراد کریمپور


32. بررسی تجربی و عددی عملکرد ورق های فولادی ساده و تقویت شده با لچکی تحت ضربه سقوط آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

10.30506/ijmep.2021.105627.1558

سید امیر موسوی زاده؛ مجتبی حسینی؛ حسین حاتمی


33. بررسی تاثیر پارامترهای شکل‌دهی به روش فشار گاز بر روی پر شدگی قالب و توزیع ضخامت ورق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1400

10.30506/ijmep.2021.105449.1557

امین کلاه دوز؛ ساسان امینیان دهکردی


34. طراحی سیستم تشخیص عیوب گیربکس خودروی تندر90 با استفاده از آنالیز موجک سیگنال صوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.30506/ijmep.2021.136715.1730

ابوالفضل غلامی؛ محمد زادشکویان