دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی پارامترهای موثر انتقال حرارت با استفاده از ساختار نوین مغشوش کننده ها در مبدل های حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.30506/ijmep.2021.533413.1805

فائزه محمدی؛ بهنام رنجبر؛ احسان جعفربیگی؛ مسعود رحیمی


مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30506/ijmep.2022.522285.1755

علی حیدر فعله گری؛ جواد احمدی


شبیه‌سازی عددی جوشش استخری روی یک سطح افقی شیاردار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30506/ijmep.2022.543011.1835

شهرام طالبی؛ سامان رمضانی


استخراج معادلات دینامیک غیرخطی ربات متحرک کشنده-پیرو و کنترل مسیر حرکت ربات با استفاده از روش کنترلی خطی‌سازی ورودی-خروجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.30506/ijmep.2022.543719.1837

مصطفی ناظمی زاده؛ پویا ملاحی کلاهی


پیاده سازی کنترلر PD و ساخت شبیه‌ساز سخت افزار در حلقه بر روی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30506/ijmep.2022.532510.1799

کسری رسولی؛ حامد شهبازی؛ علیرضا آریایی؛ مریم ملک زاده؛ پیمان نوروزی


طراحی کنترل‌کننده شبکه عصبی برای ربات عمودپرواز با استفاده از آموزش‌دهنده مشتق‌گیر-تناسبی و بازگشت به عقب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.30506/ijmep.2022.526994.1775

حامد شهبازی؛ محمد بناکار


بررسی تحلیلی، عددی و تجربی خمش سه نقطه ای تیر های ساندویچی ساخته شده با چاپگر سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30506/ijmep.2022.548520.1856

ستار جداری سلامی؛ حسین گرامی زاده


بهینه‌سازی پارامترهای ورتکس تیوب جهت دسترسی به حداقل دمای ممکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30506/ijmep.2022.546657.1850

محمدعلی مشایخی؛ علی میرمحمدی