دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30506/ijmep.2022.522285.1755

علی حیدر فعله گری؛ جواد احمدی


طراحی کنترل‌کننده شبکه عصبی برای ربات عمودپرواز با استفاده از آموزش‌دهنده مشتق‌گیر-تناسبی و بازگشت به عقب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.30506/ijmep.2022.526994.1775

حامد شهبازی؛ محمد بناکار


مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.30506/ijmep.2022.556735.1890

امیر غفاری؛ علی غفاری؛ نیوشا پورجعفری


طراحی ضربه گیرغیر خطی با میراگر مغناطیسی جریان گردابه‌ای برای ضربه متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.554103.1881

عباس اسدی؛ لیلا هاشمی


تعیین بهینه پارامتر انعطاف‌پذیری بال برای محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر یک پرنده بال‌زن بر پایه الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.545059.1841

رحمت عابدزاده معافی؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ محمّد جواد محمودآبادی


کنترل PID مقاوم یک ماهواره انعطاف‌پذیر با درنظرگرفتن دینامیک عملگر تراستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.525295.1770

حجت طائی؛ سپیده آیتی؛ سیدفضل الله موسوی


ارائه یک روش جدید مدیریت انرژی مبتنی‌بر یادگیری‌کیو جهت حداقل نمودن هزینه بهره‌برداری سیستم انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.129773.1706

سپهر صنایع؛ احمدرضا صرافی


طراحی سیستم برنامه ریز مأموریت دورزدن کامل اتوماتیک خودروی خودران در جاده های باریک و پهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.531950.1798

سید امیرمحمد مناقب؛ علی غفاری


بررسی عددی عملکرد یک پروانه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.30506/ijmep.2022.524773.1766

امیر حسین نگهی؛ سید امیر عباس علومی