دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. کنترل حلقه‌باز سیستم تعلیق خودرو، متناسب باتغییرات وزن سرنشینان، سرعت خودرو و پروفیل دست‌انداز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.115844.1646

نیما طاهری؛ حمید سلیمانی مهر؛ علی امام؛ عادل مقصودپور


3. بررسی رفتار پس از تسلیم استخوان کورتیکال در آزمایش فروروی نانو با استفاده از روش اجزاء محدود اویلر-لاگرانژ دلخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.117538.1656

بابک ثقفی؛ مجید قریشی؛ کیوان نارویی


4. کنترل زوایای اویلر هواپیما با استفاده از وارون دینامیک غیرخطی افزایشی مقاوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1399

10.30506/ijmep.2020.122693.1686

محمدعلی Mohammadali؛ علیرضا الفی؛ رضا تمسکنی


5. بهینه‌سازی ابعاد هندسی یک بازوی رباتیک چهاردرجه آزادی برای جابجا‌کردن محموله‌های سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.120513.1674

احمدرضا خوگر؛ ابراهیم ابوالقاسمی


6. کنترل سیستم تعلیق فعال آشوبناک خودرو با کمک الگوریتم کنترلی فازی-لغزشی فیدبک تاخیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.129146.1704

یاور نورالهی گلوجه؛ مهدی ابطحی


7. بررسی تجربی اثر مجاورت زمین بر عملکرد یک بالگرد دو ملخه مدل در پرواز ایستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1399

10.30506/ijmep.2021.138137.1734

علی مهرابی؛ علیرضا داوری؛ جواد دلدارشیخی


8. مدلسازی دینامیک غیرخطی و تعیین توان الکتریکی بهینه در برداشت انرژی به کمک تیر دولایه پیزوالکتریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.30506/ijmep.2021.121266.1679

ثریاسادات خضری تبار؛ حامد غفاری راد؛ محمد زارعی نژاد


9. تعیین میراگر پیچشی مناسب جهت کاهش دامنه ارتعاشات موتور هواپیماهای فوق سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

10.30506/ijmep.2021.141449.1746

محمد رضا نجفی؛ سعید محجوب مقدس؛ مجتبی مرادی


10. دفع ارتعاشات مسئله سیال - سازه با استفاده ازتئوری کنترل مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.135250.1723

علی نجفی اردکانی؛ مهدی خاکپور؛ افشین زین الدینی


11. پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاش با روش های تجزیة مدهای ذاتی و شبکة عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.138771.1739

زهرا دهرویه؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ سید اشکان موسویان؛ علی علی نیازیازی


12. مدل‌سازی پارامتری سه‌بعدی سیستم ترمزگیری جریان‌گردابی عملگر شار-محوری با اعمال اثر پوستی و حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.30506/ijmep.2021.138672.1737

حسین حسن پور؛ سلمان ابراهیمی نژاد


13. طراحی سیستم تشخیص عیوب گیربکس خودروی تندر90 با استفاده از آنالیز موجک سیگنال صوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.30506/ijmep.2021.136715.1730

ابوالفضل غلامی؛ محمد زادشکویان


14. مدل‌سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی با استفاده از روش‌های دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

10.30506/ijmep.2021.526938.1774

علی خدادادی؛ حسین گلستانیان؛ فرشید آقاداوودی


15. ارتعاشات اجباری غیرخطی ورق دایروی توخالی از جنس آلیاژ حافظه‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.30506/ijmep.2021.521999.1756

امیرحسین نصراله براتی؛ علی اصغر جعفری؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ عادل مقصودپور


16. طراحی کنترل مقاوم برای سیستم شبکه‌ای آبشاری بر اساس ماتریس افزوده در حضور تاخیر شبکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30506/ijmep.2021.120319.1673

علی چائی بخش لنگرودی؛ نسیم انسان صفت ماسوله؛ علی جمالی؛ رضا شهنازی


18. اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.527412.1779

سید احمد تجلی؛ ناهید انتشاری


19. تحلیل خمش تیر ساندویچی انحنادار با رویههای تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته انعطاف‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.528593.1784

محسن بت شکنان دهکردی؛ بهروز قانع


20. بررسی اثر پارامترهای سرعت چرخش، پیشروی و عمق نفوذ ابزار در اتصال فلز به کامپوزیت توسط فرایند جوش اصطکاکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.117692.1658

محمدهادی عابدی؛ روح اله حسینی؛ علیرضا نداف اسکوئی


21. طراحی و توسعه مدیریت انرژی بهینه و همزمان خودروهای هیبرید الکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.135101.1725

امیر تقوی پور؛ ارشیا بهرامی؛ مسعود روحی


22. تحلیل دینامیکی و طراحی یک الگوریتم کنترلی دینامیک‌مبنا برای دویدن ربات دونده دوپای پنج‌لینکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

10.30506/ijmep.2021.135745.1727

حسن سالاریه؛ وحید احتشامی بجنوردی؛ آریا الستی؛ محمدمهدی کاکایی


23. شبیه سازی و کنترل مسیر حرکت ربات متحرک همه جهته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.30506/ijmep.2021.532612.1801

مجید ساده دل؛ مینا سادات ابراهیمی


24. ارتعاشات آزاد میکروتیرهای چرخان ساخته شده از مواد هدفمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

10.30506/ijmep.2021.120790.1675

سید محمد حسین حسینی چالشتری؛ هادی آروین بروجنی؛ محسن بت شکنان دهکردی


25. بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.30506/ijmep.2021.531374.1796

علی جلایری قره قونلو؛ حسین سلطانی پور؛ سجاداله رضازاده


26. بررسی تجربی رفتار صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با نانو لوله‌های کربنی تحت بارگذاری برشی شبه‌استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.30506/ijmep.2021.115687.1644

نوید عجب شیری؛ میرابوالفضل مختاری؛ کاظم ایمانی؛ علی اصغر نادری


27. شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی پارامترهای موثر انتقال حرارت با استفاده از ساختار نوین مغشوش کننده ها در مبدل های حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.30506/ijmep.2021.533413.1805

فائزه محمدی؛ بهنام رنجبر؛ احسان جعفربیگی؛ مسعود رحیمی