دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی ضربه گیرغیر خطی با میراگر مغناطیسی جریان گردابه‌ای برای ضربه متوالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.554103.1881

عباس اسدی؛ لیلا هاشمی


تعیین بهینه پارامتر انعطاف‌پذیری بال برای محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر یک پرنده بال‌زن بر پایه الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.30506/ijmep.2022.545059.1841

رحمت عابدزاده معافی؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ محمّد جواد محمودآبادی


بررسی عددی مبدل حرارتی دو لوله ای با نانوسیال داخل لوله شیاردار مارپیچی در حضور میدان مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.30506/ijmep.2023.552909.1873

امین اعلمی نیا؛ محمدحسین قنبری ارزیلی