تعداد مقالات: 238
226. کنترل غیرخطی مود لغزشی به منظور پایداری خودروی مفصلی در مقابل پدیده قیچی شدن

دوره 22، شماره 1، بهار 1399، صفحه 192-203

10.30506/ijmep.2020.45067

مهدی ابطحی؛ مهدی سرایی صحنه سرایی؛ فرزین زهدی


229. خمش کرنش بزرگ ناشی از تورم در ژل دولایه: رهیافت نیمه تحلیلی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.78718.1355

محمد رضا بیات؛ مصطفی باغانی؛ آرش کارگر اصطهباناتی


230. بررسی تجربی و عددی عملکرد پانل‌های ساندویچی با رویه‌های آلومینیومی و هسته فوم‌ پلی‌یورتان با چگالی متغیر در برابر بار انفجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90606.1437

رضا خندابی؛ حسین خدارحمی؛ روح اله حسینی؛ مجتبی ضیاء شمامی


231. تحلیل کمانش مکانیکی پنل های استوانه ای مدرج تابعی تقویت شده با نانولوله های کربنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90739.1438

راضیه هاشمی؛ مصطفی میرزائی؛ محمدرضا عدل پرور


232. پایش سلامت و تشخیص عیب سازه قاب شکل آلومینیومی با روش امپدانس الکترومکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90780.1442

محسن محسن زاده


233. ارزیابی مقدار تنش پسماند ناشی از اعمال پوشش سدحرارتی با استفاده از روش‌های تحلیلی، آزمایشگاهی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90939.1443

مریم محمدی؛ اسماعیل پورسعیدی


235. طراحی سیستم کنترلی پیش‌بین مبتنی بر مدل برای حرکت جانبی خودرو در مسیرهای غیرمستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.92620.1459

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ امیررضا میربیگی مقدم


236. بررسی تجربی تأثیر آسیب های داخلی بر روی مقاومت بالستیکی مواد مرکب لایه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.92993.1460

مجید آزادپور؛ اعظم قاسمی


237. کنترل غیرخطی مود لغزشی به منظور پایداری خودروی مفصلی در مقابل پدیده قیچی شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.65674.1253

مهدی ابطحی؛ مهدی سرایی صحنه سرایی؛ فرزین زهدی


238. تولید مسیر برای روباتهای افزونه صفحه ای با استفاده از اصل کنترل بهینه پونتریاگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

10.30506/ijmep.2020.90792.1441

کامبیز قائمی اسگوئی؛ عسل حقیقت پارس؛ فائزه فریور