اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود یعقوبی

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی انرژی و هوافضا، دانشگاه شیراز

yaghoubishirazu.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدرضا اسلامی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

eslamiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجیدرضا آیت‌اللهی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

m.ayatiust.ac.ir

دکتر علیرضا خدایاری

سیستم های دینامیکی، کنترل و رباتیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

khodayaripardisiau.ac.ir

دکتر مجتبی صدیقی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mojtabaaut.ac.ir

دکتر مجید صفار اول

ترمودینامیک و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mavvalaut.ac.ir

دکتر علی غفاری

کنترل و سیستم های دینامیکی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ghaffarikntu.ac.ir

دکتر محمود فرزانه‌ گرد

حرارت و سیالات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

m.farzanehgordum.ac.ir

دکتر یاسر کیانی

مکانیک جامدات دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

y.kianiaut.ac.ir

دکتر غلامحسین لیاقت

مکانیک ضربه استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

ghlia530modares.ac.ir

دکتر حسین مهبادی

مکانیک جامدات دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

h_mahbadiiauctb.ac.ir

دکتر آرش میرعبداله لواسانی

تبدیل انرژی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

arashlavasaniiauctb.ac.ir

دکتر محسن نظری

تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

mnazarishahroodut.ac.ir

دکتر علی نوری بروجردی

مکانیک سیالات و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر کاظم ابهری

ساخت و تولید استاد، دانشگاه استرالیای جنوبی، آدالاید، استرالیا

kazem.abharyunisa.edu.au

دکتر گودرز احمدی

مهندسی مکانیک و هوافضا استاد، دانشگاه کلاکسون، ایالت نیویورک، آمریکا

ahmadiclarkson.edu

دکتر ابراهیم اسماعیل زاده

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه آنتاریو، کانادا

ebrahim.esmailzadehuoit.ca

دکتر مهدی بهادری نژاد

حرارت و سیالات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

bahadorisharif.edu

دکتر سعید سهراب پور

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

saeedsharif.ir

دکتر حسن ظهور

طراحی جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

zohoorsharif.edu

دکتر امیر فقری

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کنتیکت، آمریکا

faghriengr.uconn.edu

دکتر مسعود کاویانی نژاد

انتقال حرارت استاد، دانشگاه میشیگان، آمریکا

kavianyumich.edu

دکتر قدرت الله کرمی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه داکوتای شمالی، آمریکا

g.karamindsu.edu

دکتر کامبیز وفائی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، آمریکا

vafaiengr.ucr.edu

کارشناس نشریه

شیما امینی

امور اداری نشریه مهندسی مکانیک ایران، انجمن مهندسان مکانیک ایران

workmail.aminigmail.com