نویسنده = هادی آروین بروجنی
ارتعاشات آزاد میکروتیرهای چرخان ساخته شده از مواد هدفمند

دوره 23، شماره 3، آذر 1400، صفحه 152-177

10.30506/ijmep.2021.120790.1675

سید محمد حسین حسینی چالشتری؛ هادی آروین بروجنی؛ محسن بت شکنان دهکردی