نویسنده = حامد شهبازی
پیاده ‌سازی کنترلر PID و ساخت شبیه ‌ساز سخت افزار در حلقه بر روی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره

دوره 24، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 6-20

10.30506/ijmep.2022.532510.1799

کسری رسولی؛ حامد شهبازی؛ علیرضا آریایی؛ مریم ملک زاده؛ پیمان نوروزی