نویسنده = شهرام اعتمادی حقیقی
پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاشی با روش های تجزیه سیگنال به مولفه‌ مدهای ذاتی

دوره 24، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 208-226

10.30506/ijmep.2021.138771.1739

زهرا دهرویه؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ سید اشکان موسویان؛ علی علی نیا زیازی


ارتعاشات اجباری غیرخطی ورق دایروی توخالی از جنس آلیاژ حافظه‌دار

دوره 23، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 178-204

10.30506/ijmep.2021.521999.1756

امیرحسین نصراله براتی؛ علی اصغر جعفری؛ شهرام اعتمادی حقیقی؛ عادل مقصودپور