نویسنده = حسن ظهور
حل مساله سینماتیک معکوس بازوهای بسیار-افزونه با عملگرهای ناپیوسته به روش جستجوی چند-بسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30506/ijmep.2024.2001308.1934

علیرضا مطهری؛ حسن ظهور؛ محرم حبیب نژاد کورایم


طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 176-187

سیده مرضیه سید آقامیری؛ حسن ظهور


عملکرد سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم زانوی مصنوعی شش‌میله‌ای

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 43-55

نرجس قائمی؛ مرتضی دردل؛ محمدحسن قاسمی؛ حسن ظهور