نویسنده = آرش میرعبدالله لواسانی
مطالعه تجربی تاثیر تابش خورشید برعملکرد پنل فتو ولتاییک در فصول تابستان وزمستان شهر تهران

دوره 22، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 131-147

10.30506/ijmep.2020.118344.1661

حسین سلیمی؛ حسین احمدی دانش آشتیانی؛ آرش میر عبدالله لواسانی؛ رضا فضائلی


بررسی تجربی تاثیر نسبت منظر بر ضریب درگ یک لوله بادامکی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 75-91

سامان ابوالفتحی؛ آرش میر عبدالله لواسانی


تحلیل عددی خصوصیات جریان هوا در دودکش خورشیدی با حضور لایه گیاهی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 6-22

آرش میرعبدالله لواسانی؛ مهرداد محمدی؛ رامین مهدی‌پور