کلیدواژه‌ها = شبکه سیمی
مطالعه آزمایشگاهی رشد و جدایش حباب در جوشش استخری شبکه سیمی و ارائه روابط تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.30506/ijmep.2023.1983127.1911

سعید نیازی؛ محمدعلی محمدی؛ یونس بخشان؛ جمشید خورشیدی


بهبود عملکرد کولرهای هوایی با استفاده از آشفته ساز جریان

دوره 17، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 107-124

سیروس صائب؛ محمدرضا جعفری نصر؛ محمد قدیمی