موضوعات = مکانیک ضربه
رفتار لوله‌های کامپوزیتی الیاف شیشه تحت بار ضربه افتان در شرایط دمایی مختلف: بررسی آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.30506/ijmep.2023.554452.1883

محمد امین ترابی زاده؛ ستار مالکی