موضوعات = انتقال حرارت در مقیاس میکرو و نانو
ارتعاشات آزاد میکروتیرهای چرخان ساخته شده از مواد هدفمند

دوره 23، شماره 3، آذر 1400، صفحه 152-177

10.30506/ijmep.2021.120790.1675

سید محمد حسین حسینی چالشتری؛ هادی آروین بروجنی؛ محسن بت شکنان دهکردی


تأثیرنانوسیال درانتقال حرارت جابجایی مخلوط در محفظه تهویه شده با گرمایش موضعی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 78-96

علیرضا شیبانی؛ سید امیر عباس علومی