موضوعات = علوم و مهندسی فضایی
طراحی قانون هدایت برای فاز نهایی ماموریت فرود سه بعدی بوستر با روش بسط مرتبه بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1978080.1906

مرتضی شرفی؛ ناصر رهبر؛ علی محرم پور؛ عبدالرضا کاشانی نیا