موضوعات = مکانیک سیالات
طبقه‌بندی پنج نوع داده‌ی سرطان بر اساس روش‌های شبکه عصبی و تحلیل و بررسی بیان ژن براساس روش همجوشی انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.2003519.1940

فرنوش ترکی؛ عاطفه خادم؛ عبدالحسین جلالی اقچای


بیشینه سازی راندمان آیرودینامیکی نسبت به دامنه امواج دریا با استفاده از تلفیق نتایج عددی و شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.30506/ijmep.2023.2009966.1950

سیامک افتخاری؛ علیرضا داوری؛ فرشاد پازوکی


بررسی تاثیرات طراحی اکوانرژی در مصرف انرژی ایستگاه های پمپاژ

دوره 25، شماره 3، آذر 1402، صفحه 113-135

10.30506/ijmep.2023.553251.1876

فرید خیاط زاده؛ میر بیوک احقاقی؛ محرم جعفری


ضریب انتقال جرم یک سلول الکتروویننینگ صنعتی در شرایط کاری متفاوت

دوره 22، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-130

10.30506/ijmep.2020.117768.1659

سیدعلی اکبر پوراحمدی بابکی؛ شهرام طالبی


بهبود عملکرد پره یک روتور با تغییر همزمان فاصله لقی نوک و جابجایی محوری پره

دوره 21، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 107-129

ایرج میرزایی؛ امیرشایان آزاده؛ نادر پورمحمود


مطالعه تجربی اثر تغییرات سطح برای کاهش درگ در یک مبدل حرارتی با چیدمان مثلثی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 137-153

علی نجف خانی؛ آرش میر عبد اله لواسانی؛ مهدی زکی زاده


بررسی عددی کنترل جدایش جریان در یک زنجیره کمپرسور محوری با استفاده از محرک پلاسما

دوره 20، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 182-209

امین کدیور؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی


حل دقیق سرعت و فشار سیال لزج ناشی از اثر سینماتیکی موج حرکتی مرزی دوبعدی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 210-233

محمداحسان خدائی میدانشاه؛ خسرو نادران طحان؛ مجتبی دهقان منشادی؛ امین یاقوتیان


مطالعه عددی و اندازه‌گیری تجربی ضریب نفوذپذیری در محیط متخلخل فیبری با احتساب جزئیات هندسی به منظور بررسی تأثیر پارامترهای هندسی

دوره 20، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 170-189

سیدمصطفی حسینعلی پور؛ محمد مهدی نمازی؛ علی مدرسی؛ ایمان قاسمی مرزبالی


بررسی عددی اثر تغییر هندسه بر روی الگوی جریان و عملکرد سیکلون گاز-ذره

دوره 19، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 101-122

فرزاد پرواز؛ سید مسعود واحدی؛ احسان اله عصاره؛ محسن خندان


مدلسازی سه بعدی جریان خون درون قلب مصنوعی با حلزونی دوگانه به روش مش متحرک

دوره 19، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 6-22

نازیلا نعمت زاده؛ جعفر غضنفریان


شبیه سازی عددی اثر لقی نوک پره بر عملکرد کمپرسور جریان محوری

دوره 19، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 96-122

میثم مفاخری؛ مصطفی محمودی؛ مهدی جهرمی


تشکیل قطره در میکرو کانال متقاطع، تحت تاثیر میدان الکتریکی با استفاده از روش شبکه بولتزمن

دوره 18، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 42-63

صنم وزیری؛ محمد افتخاری یزدی؛ آرمن آدامیان


توسعه یک رابطه برای محاسبه نشت گاز طبیعی از خطوط توزیع گاز مدفون

دوره 18، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 64-86

امیر ابراهیمی مقدم؛ محمود فرزانه گرد؛ مهدی دیمی دشت بیاض


بررسی تجربی استفاده از دیوارهای بادشکن برای افزایش دبی ورودی برج هلر تحت وزش باد

دوره 17، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 69-84

محمدعلی اردکانی؛ محسن مزیدی؛ فواد فرهانی