دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی تحلیلی، عددی و تجربی ارتعاشات چرخ و محور بوژی برای شناسایی عیب در یاتاقان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1983394.1913

امیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ امیرمسعود حمیدی مجد


طراحی قانون هدایت برای فاز نهایی ماموریت فرود سه بعدی بوستر با روش بسط مرتبه بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1978080.1906

مرتضی شرفی؛ ناصر رهبر؛ علی محرم پور؛ عبدالرضا کاشانی نیا


طبقه‌بندی پنج نوع داده‌ی سرطان بر اساس روش‌های شبکه عصبی و تحلیل و بررسی بیان ژن براساس روش همجوشی انتخاب ویژگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.2003519.1940

فرنوش ترکی؛ عاطفه خادم؛ عبدالحسین جلالی اقچای


حل تحلیلی الاستو-پلاستیک استوانه‌ی جدار ضخیم به کمک تکنیک اغتشاشات و روش بازگشت شعاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1974143.1905

مجتبی قدیمی؛ مهدی قنّاد


استفاده از روش عددی المان‌های مرزی در محاسبه تنش و جابجایی نقاط روی مرزهای خارجی یک ماده ناهمگن با مدول الاستیسیته متغیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1996010.1927

محمدحسین مظفری؛ مهدی زارع مهرجردی؛ علیرضا مرتضایی


مطالعه تجربی رفتار شبه- استاتیکی پانل ساندویچی با هسته ذوزنقه‌ای الیاف فلز/شیشه تحت بارگذاری عرضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.1988328.1922

مجتبی لشگرو؛ علی دادرسی؛ ولی پروانه؛ حسین تقی پور


طراحی و پیاده سازی یک سیستم کنترلی-حسگری مادون قرمز جهت تشخیص حباب هوا در لوله‌های دستگاه دیالیز صفاقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.30506/ijmep.2023.2000277.1932

نگین معنوی زاده؛ سینا آتش‌باری؛ عرفان کریم میرزا؛ علیرضا خدایاری؛ امیرمسعود بیدگلی


بیشینه سازی راندمان آیرودینامیکی نسبت به دامنه امواج دریا با استفاده از تلفیق نتایج عددی و شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402

10.30506/ijmep.2023.2009966.1950

سیامک افتخاری؛ علیرضا داوری؛ فرشاد پازوکی


حل مساله سینماتیک معکوس بازوهای بسیار-افزونه با عملگرهای ناپیوسته به روش جستجوی چند-بسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.30506/ijmep.2024.2001308.1934

علیرضا مطهری؛ حسن ظهور؛ محرم حبیب نژاد کورایم