اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود یعقوبی

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی انرژی و هوافضا، دانشگاه شیراز

yaghoubishirazu.ac.ir
0000-0001-5921-0254

سردبیر

دکتر محمدرضا اسلامی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

eslamiaut.ac.ir
0000-0001-0002-0003

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجیدرضا آیت‌اللهی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

m.ayatiust.ac.ir
0000-0001-9840-6225

دکتر علیرضا خدایاری

سیستم های دینامیکی، کنترل و رباتیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

khodayaripardisiau.ac.ir
0000-0002-7237-1180

دکتر مجتبی صدیقی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mojtabaaut.ac.ir
0000-0003-0129-1914

دکتر مجید صفار اول

ترمودینامیک و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mavvalaut.ac.ir
0000-0002-4399-8021

دکتر علی غفاری

کنترل و سیستم های دینامیکی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ghaffarikntu.ac.ir
0000-0002-2665-8236

دکتر محمود فرزانه‌ گرد

حرارت و سیالات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

m.farzanehgordum.ac.ir
0000-0003-2078-2081

دکتر یاسر کیانی

مکانیک جامدات دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

y.kianiaut.ac.ir
0000-0003-1428-0034

دکتر غلامحسین لیاقت

مکانیک ضربه استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

ghlia530modares.ac.ir
0000-0000-0011-9998

دکتر حسین مهبادی

مکانیک جامدات دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

h_mahbadiiauctb.ac.ir
0000-0002-8080-5364

دکتر آرش میرعبداله لواسانی

تبدیل انرژی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

arashlavasaniiauctb.ac.ir
0000-0002-1770-7884

دکتر محسن نظری

تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

mnazarishahroodut.ac.ir
0000-0001-6040-147X

دکتر علی نوری بروجردی

مکانیک سیالات و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

anourisharif.edu
0000-0002-2665-8236

محمود یعقوبی

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی انرژی و هوا فضا، دانشگاه شیراز

yaghoubishirazu.ac.ir
0000-0001-5921-0254

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر کاظم ابهری

ساخت و تولید استاد، دانشگاه استرالیای جنوبی، آدالاید، استرالیا

kazem.abharyunisa.edu.au

دکتر گودرز احمدی

مهندسی مکانیک و هوافضا استاد، دانشگاه کلاکسون، ایالت نیویورک، آمریکا

ahmadiclarkson.edu

دکتر ابراهیم اسماعیل زاده

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه آنتاریو، کانادا

ebrahim.esmailzadehuoit.ca

دکتر مهدی بهادری نژاد

حرارت و سیالات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

bahadorisharif.edu

دکتر سعید سهراب پور

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

saeedsharif.ir

دکتر حسن ظهور

طراحی جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

zohoorsharif.edu

دکتر امیر فقری

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کنتیکت، آمریکا

faghriengr.uconn.edu

دکتر مسعود کاویانی نژاد

انتقال حرارت استاد، دانشگاه میشیگان، آمریکا

kavianyumich.edu

دکتر قدرت الله کرمی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه داکوتای شمالی، آمریکا

g.karamindsu.edu

دکتر کامبیز وفائی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، آمریکا

vafaiengr.ucr.edu

کارشناس نشریه

شیما امینی

امور اداری نشریه مهندسی مکانیک ایران، انجمن مهندسان مکانیک ایران

workmail.aminigmail.com