اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله:

-         نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک ایران از توصیه‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند.

-         نشریه در رد یا قبول، ویرایش یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

-         اصلاح مقالات با نظر نویسندگان انجام می‌شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.

-         مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر نشریه خواهد بود.

  •  فرآیند داوری در این مجله از نوع داوری یک سو کور (یک طرفه) است. به طوریکه داور برای نویسنده نامشخص است اما نام نویسنده برای داور مشخص است.

 

تعهدات  نویسندگان:

-         مقالات باید در زمینه‌های تخصصی مهندسی مکانیک و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (اصیل) باشد. هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

-         مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارچ از کشور به طور همزمان در جریان داوری و یا چاپ باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره‌ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشند، می‌توانند در قالب مقاله کامل ارائه شوند. به همین دلیل ارائه تعهدنامه توسط نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری در زمان ثبت‌نام و ارسال مقاله الزامی است.

-         نویسندگان متعهد هستند تا مقالات را به صورت علمی، منسجم و مطابق با استاندارد نشریه آماده نمایند. برای این منظور روش به کار رفته در مقالات باید به طور کامل و با دقت گزارش شود به نحوی که نتایج مقاله برای سایرین قابل تکرار باشد.

-         از ابراز موضوعات غیراخلاقی، سلیقه‌ای، شخصی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. برخی  از نمونه رفتارهای غیر اخلاقی در نشر و پژوهش عبارتند از:  ارائه گزارش مطالب غیر واقعی و ساختگی (Fabrication)، تحریف و دستکاری داده‌ها  (Falsification) و کپی‌برداری و سرقت عملی از کارهای دیگران (Plagiarism).

-         نویسندگان متعهدند تا در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا  و بی‌دقتی در مقاله خود شوند، نشریه را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام کرده و یا مقاله را بازپس گیرند.

-         از افرادی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شده و یا به عنوان همکار قداردانی شود.

  •         مسئولیت انجام مکاتبات به عهده نویسنده مسئول است.

 

وظایف داوران:

-         داوران با بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق دفتر مجله به بهبود و ارتقاء  کیفی و محتوایی مقالات کمک می‌کنند.

-         داوران انتخاب شده بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در خصوص تصمیم خود مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش داوری مقاله مطلع نمایند.

-         کلیه اطلاعات موجود در مقاله محرمانه تلقی شده و داور موظف به حفظ آن است.

-         از داوران انتظار می‌رود که مقالات را بر اساس مستندات علمی داوری نمایند و از اعمال نظر سلیقه‌ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقاله خودداری کنند.

-         شایسته است که دوران از پذیرش داوری مقالاتی که به حوزه تخصصی ایشان نزدیک نیست، یا امکان بررسی منصفانه مقاله برای ایشان وجود ندارد، اجتناب نمایند.

-         توجه به منابع استفاده شده در مقاله از وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله بکار گرفته شده‌اند، باید با ارجاع‌دهی کامل در فهرست منابع همراه باشد.

  • داور اجازه تماس مستقیم با نویسنده در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.

 

مسئولیتهای سردبیر و اعضای هیات تحریره:

-         بررسی مقالات از نظر تطابق موضوع با اهداف و زمینه تخصصی مجله به عهده سردبیر است.

-         اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله بر عهده سردبیر است.

-         اختصاص دبیر تخصصی مرتبط با موضوع هر مقاله از مسئولیت های سردبیر است.

-         انتخاب داوران متناسب با موضوع مقاله و انجام داوری شایسته و تخصصی از مسئولیت های اعضای هیات تحریریه است.

-         سردبیر و اعضای هیات تحریریه، مقالاتی را که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود، عودت می‌دهند.

-         سردبیر و اعضای هیات تحریره حداکثر تلاش خود را برای اعلام سریع نتیجه داوری می‌نمایند.

-         جلوگیری از بروز تضاد منافع (Conflict of interest) از مسئولیتهای سردبیر و اعضای هیات تحریریه است.

-         سردبیر و اعضای هیات تحریره موظف به حفظ و محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات موجود در مقالات ارسالی تا زمان پذیرش مقالات هستند.

-         جلوگیری از پذیرش مقالاتی که اصول اخلاقی نشر و پژوهش در آنها رعایت نشده است، از وظایف و مسئولیت های سردبیر و اعضای هیات تحریریه است.

  •  سردبیر موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ شده‌ای که مشخص شود در آنها اخلاق نشر و پژوهش رعایت نشده، اقدام نماید.

 

به منظور حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی نویسندگان، جلوگیری از بروز تخلفات علمی و احراز اصالت علمی مقالات:

1- نشریه از سامانه مشابهت یابی متون علمی "همیاب" برای مشابهت یابی مقالات استفاده می نماید.

2- لازم است نویسنده مسئول مقاله با مراجعه به بخش "راهنمای نویسندگاننسبت به بارگیری (دانلود)، تکمیل و ارسال های فرم های "تعهد اثر" (تعهدنامه) و "تعارض منافع" اقدام نماید.