نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آباکوس بررسی تحلیلی، عددی و تجربی خمش سه نقطه ای تیر های ساندویچی ساخته شده با چاپگر سه بعدی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 134-159]
 • آزمایش تجربی خمش سه نقطه بررسی تحلیلی، عددی و تجربی خمش سه نقطه ای تیر های ساندویچی ساخته شده با چاپگر سه بعدی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 134-159]
 • آلیاژهای حافظ شکل اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 86-108]

ا

 • اثر پیزوالکتریک بررسی کمانش میکرو-ورق تقویت شده با گرافن با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 6-32]
 • اجزاء محدود بررسی تحلیلی، عددی و تجربی خمش سه نقطه ای تیر های ساندویچی ساخته شده با چاپگر سه بعدی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 134-159]
 • اجزای متحرک شکل پذیر طرح بهینه ی ریز ساختار مواد پادکشسان با استفاده از رویکرد اجزای متحرک شکل پذیر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 134-159]
 • ارتعاشات پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاشی با روش های تجزیه سیگنال به مولفه‌ مدهای ذاتی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 208-226]
 • ارتعاشات آزاد و اجباری اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 86-108]
 • افت فشار بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 227-251]
 • افت فشار بهبود انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لوله ای با کمک لوله هایی با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 33-59]
 • الکتروکاردیوگرام مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 120-133]
 • الکتروکاردیوگرام سه بعدی مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 120-133]
 • الگوریتم جهت یابی شبیه سازی و کنترل مسیر حرکت ربات متحرک همه جهته [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 181-207]
 • الگوریتم ژنتیک کنترل PID مقاوم یک ماهواره انعطاف‌پذیر با درنظرگرفتن دینامیک عملگر تراستر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 94-119]
 • الگوریتم یولو تشخیص و رهگیری بلادرنگ شی هدف با بهره گیری از شبکه یولو توسط ربات پرنده [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 61-82]
 • المان محدود مدل سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی، با استفاده از روش‌های دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 60-85]
 • انتقال حرارت بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 227-251]
 • انتقال حرارت بهبود انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لوله ای با کمک لوله هایی با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 33-59]
 • انتقال حرارت شبیه‌سازی عددی جوشش استخری روی یک سطح افقی شیاردار [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 77-91]
 • انرژی خورشیدی ارائه یک روش جدید مدیریت انرژی مبتنی بر یادگیری کیو جهت حداقل نمودن هزینه بهره ‌برداری سیستم انرژی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 49-74]
 • انرژی خورشیدی بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک نمونه ی آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء اصلاح شده به کمک نانوسیالات [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 129-147]

ب

 • بارگذاری حرارتی گذرا توزیع دمای گذرا و پایا در پوشش های سد حرارتی تحت بارگذاری شوک حرارتی و هارمونیک حرارتی [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 83-108]
 • بارگذاری متناوب حرارتی توزیع دمای گذرا و پایا در پوشش های سد حرارتی تحت بارگذاری شوک حرارتی و هارمونیک حرارتی [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 83-108]
 • بالگرد سه درجه آزادی طرح کنترل مقاوم تطبیقی مستقل از مدل جدید برای کنترل بالگرد 3-DOF با به کارگیری تخمین تاخیر در زمان [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • بررسی عددی بررسی عددی عملکرد یک پروانه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 75-93]
 • برنامه ‌ریزی مانور طراحی سیستم برنامه ‌ریز مأموریت دور زدن کامل خودکار خودروی خودران در جاده ‌های باریک و پهن [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 29-60]
 • بهینه یابی توپولوژی طرح بهینه ی ریز ساختار مواد پادکشسان با استفاده از رویکرد اجزای متحرک شکل پذیر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 134-159]

پ

 • پروانه بررسی عددی عملکرد یک پروانه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 75-93]
 • پوشش سد حرارتی توزیع دمای گذرا و پایا در پوشش های سد حرارتی تحت بارگذاری شوک حرارتی و هارمونیک حرارتی [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 83-108]

ت

 • تئوری تنش کوپل اصلاح شده بررسی کمانش میکرو-ورق تقویت شده با گرافن با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 6-32]
 • تئوری سه بعدی الاستیسیته تحلیل خمشی ورق دایروی/حلقوی کامپوزیتی متخلل تقویت شده با گرافن با تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 6-27]
 • تئوری مرتبه بالا تحلیل خمش تیر ساندویچی انحنادار با رویه های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته انعطاف پذیر [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 109-142]
 • تئوری مرتبه بالا توسعه یافته تیر ساندویچی بررسی تحلیلی، عددی و تجربی خمش سه نقطه ای تیر های ساندویچی ساخته شده با چاپگر سه بعدی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 134-159]
 • تجزیه مدهای ذاتی پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاشی با روش های تجزیه سیگنال به مولفه‌ مدهای ذاتی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 208-226]
 • تحلیل افزونگی مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 28-48]
 • تحلیل اگزرژی شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 160-180]
 • تحلیل انرژی شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 160-180]
 • تحلیل خمش تحلیل خمش تیر ساندویچی انحنادار با رویه های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته انعطاف پذیر [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 109-142]
 • تخلخل تحلیل خمشی ورق دایروی/حلقوی کامپوزیتی متخلل تقویت شده با گرافن با تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 6-27]
 • تخمین تاخیر زمانی طرح کنترل مقاوم تطبیقی مستقل از مدل جدید برای کنترل بالگرد 3-DOF با به کارگیری تخمین تاخیر در زمان [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • تخمین عمر پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاشی با روش های تجزیه سیگنال به مولفه‌ مدهای ذاتی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 208-226]
 • تراستر کنترل PID مقاوم یک ماهواره انعطاف‌پذیر با درنظرگرفتن دینامیک عملگر تراستر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 94-119]
 • توربین ‌بادی ارائه یک روش جدید مدیریت انرژی مبتنی بر یادگیری کیو جهت حداقل نمودن هزینه بهره ‌برداری سیستم انرژی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 49-74]
 • تولید آنتروپی بررسی انتقال حرارت و آنتروپی تولید شده ناشی از جابجایی ترکیبی نانوسیال ترکیبی درون حفره نیم بیضی شکل متمایل؛ اثر اعمال میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 46-76]
 • تیر تیموشنکو اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 86-108]
 • تیر ساندویچی انحنادار تحلیل خمش تیر ساندویچی انحنادار با رویه های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته انعطاف پذیر [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 109-142]

ج

 • جابجایی ترکیبی بررسی انتقال حرارت و آنتروپی تولید شده ناشی از جابجایی ترکیبی نانوسیال ترکیبی درون حفره نیم بیضی شکل متمایل؛ اثر اعمال میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 46-76]
 • جدایش انرژی بهینه‌سازی پارامترهای لوله گردباده‌ای جهت دسترسی به حداقل دمای ممکن [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 107-133]
 • جریان آشفته بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 227-251]
 • جریان آشفته توسعه مدل‌ دبی سنج الکترومغناطیسی با بهر‌ه ‌گیری از الگوی ترکیبی مبتنی بر نتایج شبیه ‌سازی عددی و روش‌ تخمین داده ‌ها [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 109-128]
 • جوشش استخری شبیه‌سازی عددی جوشش استخری روی یک سطح افقی شیاردار [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 77-91]

چ

 • چاپگر سه بعدی بررسی تحلیلی، عددی و تجربی خمش سه نقطه ای تیر های ساندویچی ساخته شده با چاپگر سه بعدی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 134-159]

ح

 • حفره متمایل بررسی انتقال حرارت و آنتروپی تولید شده ناشی از جابجایی ترکیبی نانوسیال ترکیبی درون حفره نیم بیضی شکل متمایل؛ اثر اعمال میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 46-76]
 • حل تحلیلی مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 28-48]
 • حل تحلیلی حل تحلیلی جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی سه لوله‌ای نیمه ‌متخلخل مرکب از اواپراتور و کندانسور [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 160-190]

خ

 • خطی ‌سازی ورودی- خروجی استخراج معادلات دینامیک غیرخطی ربات متحرک کشنده-پیرو و کنترل مسیر حرکت ربات با استفاده از روش کنترلی خطی سازی ورودی-خروجی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 92-106]
 • خودروی خودران طراحی سیستم برنامه ‌ریز مأموریت دور زدن کامل خودکار خودروی خودران در جاده ‌های باریک و پهن [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 29-60]

د

 • دبی‌سنج الکترومغناطیسی توسعه مدل‌ دبی سنج الکترومغناطیسی با بهر‌ه ‌گیری از الگوی ترکیبی مبتنی بر نتایج شبیه ‌سازی عددی و روش‌ تخمین داده ‌ها [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 109-128]
 • دور زدن تک و چند فرمانه طراحی سیستم برنامه ‌ریز مأموریت دور زدن کامل خودکار خودروی خودران در جاده ‌های باریک و پهن [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 29-60]
 • دور زدن کامل خودکار طراحی سیستم برنامه ‌ریز مأموریت دور زدن کامل خودکار خودروی خودران در جاده ‌های باریک و پهن [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 29-60]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بهینه‌سازی پارامترهای لوله گردباده‌ای جهت دسترسی به حداقل دمای ممکن [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 107-133]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی عددی عملکرد یک پروانه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 75-93]
 • دینامیک غیر خطی استخراج معادلات دینامیک غیرخطی ربات متحرک کشنده-پیرو و کنترل مسیر حرکت ربات با استفاده از روش کنترلی خطی سازی ورودی-خروجی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 92-106]
 • دینامیک کوادموتور طراحی کنترل کننده شبکه عصبی برای ربات عمودپرواز با استفاده از آموزش دهنده مشتق گیر-تناسبی و بازگشت به عقب [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 6-28]
 • دینامیک محاسباتی توسعه مدل‌ دبی سنج الکترومغناطیسی با بهر‌ه ‌گیری از الگوی ترکیبی مبتنی بر نتایج شبیه ‌سازی عددی و روش‌ تخمین داده ‌ها [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 109-128]
 • دینامیک مولکولی مدل سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی، با استفاده از روش‌های دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 60-85]

ر

 • راندمان حرارتی آبگرمکن بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک نمونه ی آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء اصلاح شده به کمک نانوسیالات [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 129-147]
 • ربات پرنده تشخیص و رهگیری بلادرنگ شی هدف با بهره گیری از شبکه یولو توسط ربات پرنده [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 61-82]
 • ربات پرنده عمود پرواز طراحی کنترل کننده شبکه عصبی برای ربات عمودپرواز با استفاده از آموزش دهنده مشتق گیر-تناسبی و بازگشت به عقب [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 6-28]
 • ربات کابلی مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 28-48]
 • ربات متحرک کشنده-پیرو استخراج معادلات دینامیک غیرخطی ربات متحرک کشنده-پیرو و کنترل مسیر حرکت ربات با استفاده از روش کنترلی خطی سازی ورودی-خروجی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 92-106]
 • ربات موازی مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 28-48]
 • ربات موازی افزونه مقایسه کارآمدی تابع هزینه خطی در مقابل تابع هزینه دو مجذوری در حل تحلیلی افزونگی عملگر در ربات کابلی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 28-48]
 • ردیابی هدف تشخیص و رهگیری بلادرنگ شی هدف با بهره گیری از شبکه یولو توسط ربات پرنده [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 61-82]
 • روش اویلری-اویلری شبیه‌سازی عددی جوشش استخری روی یک سطح افقی شیاردار [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 77-91]
 • روش حجم سیال بررسی عددی عملکرد یک پروانه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 75-93]
 • روش شبکه بولتزمن با زمان آسایش چندگانه بررسی انتقال حرارت و آنتروپی تولید شده ناشی از جابجایی ترکیبی نانوسیال ترکیبی درون حفره نیم بیضی شکل متمایل؛ اثر اعمال میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 46-76]
 • روش مربعات دیفرانسیلی تعمیم یافته اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 86-108]

س

 • سخت‌ افزار در حلقه پیاده ‌سازی کنترلر PID و ساخت شبیه ‌ساز سخت افزار در حلقه بر روی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 6-20]
 • سطح شیاردار شبیه‌سازی عددی جوشش استخری روی یک سطح افقی شیاردار [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 77-91]
 • سیستم انرژی هیبریدی ارائه یک روش جدید مدیریت انرژی مبتنی بر یادگیری کیو جهت حداقل نمودن هزینه بهره ‌برداری سیستم انرژی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 49-74]

ش

 • شبکه عصبی شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی پارامترهای موثر انتقال حرارت با استفاده از ساختار نوین مغشوش کننده ها در مبدل های حرارتی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 21-45]
 • شبکه عصبی مصنوعی طراحی کنترل کننده شبکه عصبی برای ربات عمودپرواز با استفاده از آموزش دهنده مشتق گیر-تناسبی و بازگشت به عقب [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 6-28]
 • شبیه ‌ساز ماهواره پیاده ‌سازی کنترلر PID و ساخت شبیه ‌ساز سخت افزار در حلقه بر روی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 6-20]
 • شبیه ‌سازی عددی بهینه‌سازی پارامترهای لوله گردباده‌ای جهت دسترسی به حداقل دمای ممکن [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 107-133]
 • شدت القای مغناطیسی توسعه مدل‌ دبی سنج الکترومغناطیسی با بهر‌ه ‌گیری از الگوی ترکیبی مبتنی بر نتایج شبیه ‌سازی عددی و روش‌ تخمین داده ‌ها [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 109-128]
 • شناسایی هدف تشخیص و رهگیری بلادرنگ شی هدف با بهره گیری از شبکه یولو توسط ربات پرنده [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 61-82]
 • شوک حرارتی توزیع دمای گذرا و پایا در پوشش های سد حرارتی تحت بارگذاری شوک حرارتی و هارمونیک حرارتی [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 83-108]

ض

 • ضریب کارایی شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 160-180]

ط

 • طراحی آزمایشات شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی پارامترهای موثر انتقال حرارت با استفاده از ساختار نوین مغشوش کننده ها در مبدل های حرارتی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 21-45]
 • طراحی مسیر طراحی سیستم برنامه ‌ریز مأموریت دور زدن کامل خودکار خودروی خودران در جاده ‌های باریک و پهن [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 29-60]

ع

 • عدد ناسلت بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 227-251]
 • عدم قطعیت کنترل PID مقاوم یک ماهواره انعطاف‌پذیر با درنظرگرفتن دینامیک عملگر تراستر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 94-119]
 • عملکرد پروانه بررسی عددی عملکرد یک پروانه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 75-93]

ف

 • فوم فلزی حل تحلیلی جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی سه لوله‌ای نیمه ‌متخلخل مرکب از اواپراتور و کندانسور [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 160-190]

ک

 • کانال موجی بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 227-251]
 • کلکتورهای لوله خلاء خورشیدی بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک نمونه ی آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء اصلاح شده به کمک نانوسیالات [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 129-147]
 • کمانش حرارتی بررسی کمانش میکرو-ورق تقویت شده با گرافن با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 6-32]
 • کمانش مکانیکی بررسی کمانش میکرو-ورق تقویت شده با گرافن با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 6-32]
 • کنترل PID مقاوم کنترل PID مقاوم یک ماهواره انعطاف‌پذیر با درنظرگرفتن دینامیک عملگر تراستر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 94-119]
 • کنترل پرواز طراحی کنترل کننده شبکه عصبی برای ربات عمودپرواز با استفاده از آموزش دهنده مشتق گیر-تناسبی و بازگشت به عقب [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 6-28]
 • کنترل تطبیقی طرح کنترل مقاوم تطبیقی مستقل از مدل جدید برای کنترل بالگرد 3-DOF با به کارگیری تخمین تاخیر در زمان [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • کنترل حرکت استخراج معادلات دینامیک غیرخطی ربات متحرک کشنده-پیرو و کنترل مسیر حرکت ربات با استفاده از روش کنترلی خطی سازی ورودی-خروجی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 92-106]
 • کنترل ربات همه جهته متحرک شبیه سازی و کنترل مسیر حرکت ربات متحرک همه جهته [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 181-207]
 • کنترل کننده بازگشت به عقب طراحی کنترل کننده شبکه عصبی برای ربات عمودپرواز با استفاده از آموزش دهنده مشتق گیر-تناسبی و بازگشت به عقب [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 6-28]
 • کنترل مد لغزشی طرح کنترل مقاوم تطبیقی مستقل از مدل جدید برای کنترل بالگرد 3-DOF با به کارگیری تخمین تاخیر در زمان [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • کنترل مستقل از مدل طرح کنترل مقاوم تطبیقی مستقل از مدل جدید برای کنترل بالگرد 3-DOF با به کارگیری تخمین تاخیر در زمان [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 143-159]
 • کنترل وضعیت ماهواره پیاده ‌سازی کنترلر PID و ساخت شبیه ‌ساز سخت افزار در حلقه بر روی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 6-20]

گ

 • گرافن بررسی کمانش میکرو-ورق تقویت شده با گرافن با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 6-32]
 • گرافن تحلیل خمشی ورق دایروی/حلقوی کامپوزیتی متخلل تقویت شده با گرافن با تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 6-27]

ل

 • لوله دندانه‌ای شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 160-180]
 • لوله‌سینوسی شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 160-180]
 • لوله گردباده‌ای بهینه‌سازی پارامترهای لوله گردباده‌ای جهت دسترسی به حداقل دمای ممکن [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 107-133]
 • لوله های بیضوی بهبود انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لوله ای با کمک لوله هایی با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 33-59]
 • لوله های دایروی بهبود انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لوله ای با کمک لوله هایی با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 33-59]

م

 • ماده‌تغییرفازدهنده شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 160-180]
 • ماهواره انعطاف ‌پذیر کنترل PID مقاوم یک ماهواره انعطاف‌پذیر با درنظرگرفتن دینامیک عملگر تراستر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 94-119]
 • مبدل حرارتی شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی پارامترهای موثر انتقال حرارت با استفاده از ساختار نوین مغشوش کننده ها در مبدل های حرارتی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 21-45]
 • مبدل حرارتی شبیه سازی عددی مبدل‌حرارتی سه لوله ای با مواد تغییرفاز دهنده و اثر تغییرشکل لوله با کارایی آنها [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 160-180]
 • مبدل حرارتی پوسته لوله ای بهبود انتقال حرارت در مبدل حرارتی پوسته لوله ای با کمک لوله هایی با سطح مقطع غیر دایروی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 33-59]
 • مبدل حرارتی سه لوله‌ای حل تحلیلی جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی سه لوله‌ای نیمه ‌متخلخل مرکب از اواپراتور و کندانسور [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 160-190]
 • محیط نیمه‌ متخلخل حل تحلیلی جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی سه لوله‌ای نیمه ‌متخلخل مرکب از اواپراتور و کندانسور [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 160-190]
 • مدل‌سازی چند مقیاسی مدل سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی، با استفاده از روش‌های دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 60-85]
 • مدل سازی دینامیکی شبیه سازی و کنترل مسیر حرکت ربات متحرک همه جهته [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 181-207]
 • مدلسازی وکتورکاردیوگرام مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 120-133]
 • مدل سینماتیکی شبیه سازی و کنترل مسیر حرکت ربات متحرک همه جهته [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 181-207]
 • مدیریت انرژی ارائه یک روش جدید مدیریت انرژی مبتنی بر یادگیری کیو جهت حداقل نمودن هزینه بهره ‌برداری سیستم انرژی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 49-74]
 • مشتق توپولوژیک طرح بهینه ی ریز ساختار مواد پادکشسان با استفاده از رویکرد اجزای متحرک شکل پذیر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 134-159]
 • معیار عملکرد حل تحلیلی جریان و انتقال حرارت در مبدل حرارتی سه لوله‌ای نیمه ‌متخلخل مرکب از اواپراتور و کندانسور [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 160-190]
 • مغشوش کننده شبیه سازی عددی و آزمایشگاهی پارامترهای موثر انتقال حرارت با استفاده از ساختار نوین مغشوش کننده ها در مبدل های حرارتی [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 21-45]
 • مکانیزم سازگار طرح بهینه ی ریز ساختار مواد پادکشسان با استفاده از رویکرد اجزای متحرک شکل پذیر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 134-159]
 • مواد پادکشسان طرح بهینه ی ریز ساختار مواد پادکشسان با استفاده از رویکرد اجزای متحرک شکل پذیر [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 134-159]
 • موتور برق گازسوز ارائه یک روش جدید مدیریت انرژی مبتنی بر یادگیری کیو جهت حداقل نمودن هزینه بهره ‌برداری سیستم انرژی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 49-74]
 • میدان مغناطیسی غیر یکنواخت بررسی انتقال حرارت و آنتروپی تولید شده ناشی از جابجایی ترکیبی نانوسیال ترکیبی درون حفره نیم بیضی شکل متمایل؛ اثر اعمال میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 46-76]
 • میرایی هیسترزیس اثر انتقال فاز بر ارتعاشات آزاد و اجباری محرکهای حافظ شکل با مدلسازی تیر تیموشنکو [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 86-108]
 • میکرومکانیک مدل سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی، با استفاده از روش‌های دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 60-85]

ن

 • نازل ورودی بهینه‌سازی پارامترهای لوله گردباده‌ای جهت دسترسی به حداقل دمای ممکن [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 107-133]
 • نانوسیال بررسی عددی جریان آشفته نانوسیال و قطر نانوذرات بر انتقال حرارت در یک کانال موجی شکل [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 227-251]
 • نانوسیالات بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک نمونه ی آبگرمکن خورشیدی لوله خلاء اصلاح شده به کمک نانوسیالات [دوره 24، شماره 4، 1401، صفحه 129-147]
 • نانوسیال ترکیبی بررسی انتقال حرارت و آنتروپی تولید شده ناشی از جابجایی ترکیبی نانوسیال ترکیبی درون حفره نیم بیضی شکل متمایل؛ اثر اعمال میدان مغناطیسی غیر یکنواخت [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 46-76]
 • نانوکامپوزیت مدل سازی چند مقیاسی نانوکامپوزیت هیبریدی، با استفاده از روش‌های دینامیک مولکولی، میکرومکانیک و المان محدود [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 60-85]
 • نانو لوله کربنی تحلیل خمش تیر ساندویچی انحنادار با رویه های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته انعطاف پذیر [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 109-142]

و

 • ورق دایروی/حلقوی تحلیل خمشی ورق دایروی/حلقوی کامپوزیتی متخلل تقویت شده با گرافن با تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 6-27]
 • وکتورکاردیوگرام مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 120-133]

ی

 • یاتاقان پیش‌بینی عمر مفید یاتاقان غلتشی مبتنی‌بر آنالیز ارتعاشی با روش های تجزیه سیگنال به مولفه‌ مدهای ذاتی [دوره 24، شماره 1، 1401، صفحه 208-226]
 • یاتاقان هوایی پیاده ‌سازی کنترلر PID و ساخت شبیه ‌ساز سخت افزار در حلقه بر روی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره [دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 6-20]
 • یادگیری کیو ارائه یک روش جدید مدیریت انرژی مبتنی بر یادگیری کیو جهت حداقل نمودن هزینه بهره ‌برداری سیستم انرژی [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 49-74]
 • یادگیری ماشین مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن [دوره 24، شماره 3، 1401، صفحه 120-133]