نویسنده = جاماسب پیرکندی
طراحی و شبیه سازی بخش توربین در یک موتور توربوفن سنگین با استفاده از روش های عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.30506/ijmep.2024.2012190.1956

مصطفی محمودی؛ جاماسب پیرکندی؛ مهدی جهرمی؛ محمد علی سیف الهی