اهداف و چشم انداز

اهداف

هدف انجمن مهندسان مکانیک ایران از چاپ و انتشار نشریه "مهندسی مکانیک ایران" به عنوان نمادی از تلاش بی وقفه و بی دریغ دست اندرکاران آن، تحقق اهداف و آرمان هایش یعنی گسترش و اعتلای علوم و فنون مهندسی در جامعه اسلامی ایران به منظور پاسخگویی به ضروری ترین نیازهای اقتصادی و صنعتی کشور و ارتقای علوم و دانش بشری است. از این رو فصلنامه علمی مهندسی مکانیک ایران (فارسی و انگلیسی) با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی مکانیک منتشر می شود. این نشریه نتایج پژوهشی استادان، دانشجویان، محققان و پژوهشگران صنعتی را در تمامی شاخه های مهندسی مکانیک که منجر به ارائه نوآوری و گسترش مرزهای دانش در این رشته می گردد را منتشر می نماید. ضروری است با توجه به ضعف موجود صنعت کشور در زمینه تولید فناوری و گرایش دانشگاه های صنعتی به تولیدات علمی به جای تولید تکنولوژی، هیات های تحریریه مجلات پژوهشی مستقیماً به تولید فناوری منجر گردد و یا به تامین نیازهای صنعتی کشور کمک نماید. 

 

حوزه های موضوعی

نظر به گستردگی و تنوع مباحث رشته‌ مهندسی مکانیک، تمام مقالات در چهار گرایش اصلی مکانیک جامدات، سیستم های دینامیکی و کنترل و ارتعاشات، مکانیک سیالات و انتقال حرارت منتشر می‌شوند. مباحثی نظیر مکاترونیک، بیومکانیک، محیط زیست، مواد، هوافضا و مهندسی خودرو و سیستم های حمل و نقل که یا از زیرمجموعه های مهندسی مکانیک هستند و یا به مباحث میان رشته ای مرتبط با مهندسی مکانیک تعلق دارند نیز زمینه های مورد قبول این نشریه در ارسال مقالات است که در ذیل به آن ها اشاره شده است:

 • آموزش مهندسی مکانیک
 • انرژی و محیط زیست        
 • بیو، میکرو و نانومکانیک
 • ترمودینامیک و انتقال حرارت
 • خودرو و حمل و نقل
 • دینامیک، ارتعاشات و کنترل
 • ساخت و تولید
 • طراحی و قابلیت اطمینان سامانه های مکانیکی
 • مکانیک جامدات
 • مکانیک سیالات
 • سایر حوزه های مرتبط با مهندسی مکانیک و مباحث بین‌رشته‌ای

 

چشم انداز

چشم انداز نشریه مهندسی مکانیک ایران توسعه پژوهش و تحقیق در زمینه‌های مختلف مهندسی مکانیک و حمایت از محققین این رشته برای چاپ نتایج نحقیقات ایشان  به صورت مقالات اصیل علمی است.