اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 964
تعداد پذیرش 255
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 552
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 315

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 360
تعداد مشاهده مقاله 185661
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 222542
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 461 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 81 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 115 روز
درصد پذیرش 26 %