اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 971
تعداد پذیرش 258
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 557
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 317

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 363
تعداد مشاهده مقاله 245006
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 263855
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 460 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 83 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 122 روز
درصد پذیرش 27 %