اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 942
تعداد پذیرش 236
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 541
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 311

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 343
تعداد مشاهده مقاله 169386
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 209144
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان داوری 31 روز
متوسط زمان پذیرش 471 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 25 %