راهنمای نویسندگان

شرایط و ضوابط ارسال مقاله

1-    نویسندگان موظفند تا تعهدات نویسندگان را که در بخش "اصول اخلاقی انتشار مقاله" فهرست شده‌اند، رعایت نمایند.

2-    کلیه مراحل دریافت، داوری، پذیرش و انتشار مقالات صرفاً از طریق سامانه اختصاصی و استاندارد نشریه انجام می شود. 

3-    در مقالات دانشگاهی، یک عضو هیات علمی با آدرس ایمیل دانشگاهی عهده‌دار مکاتبات است و مجله از پذیرش مقالات دانشگاهی فاقد این شرط معذور است.

4-    پذیرش مقالات با ایمیل های یاهو و جی میل و ... به عنوان ایمیل نویسنده مسئول، امکان‌پذیر نیست و ایمیل نویسنده مسئول باید با مشخصات درج شده در سازمان متبوع نویسنده عهده‌دار مکاتبات یکسان باشد.

5-    ترتیب، تعداد و مشخصات نویسندگان درج شده در مقاله باید با مشخصات نویسندگان وارد شده در سامانه یکسان باشد.

6-     آدرس پست الکترونیکی ثبت شده از نویسنده مسئول به هنگام ثبت آن در در سامانه و داخل مقاله همسان باشد.

7-    قدردانی شایسته در صورت بهره مندی از حمایت مادی و معنوی هر شخص، نهاد، سازمان، مرکز تحقیقاتی و ... در بخش "تشکر و قدردانی" مقاله ضروری است.

8-    شناسه پژوهشگر (ORCID) همه نویسندگان به ویژه نویسنده مسئول هنگام ثبت نام در سامانه ثبت شود.

9- روش مأخذنویسی استاندارد به تفکیک نوع مرجع و به همراه نمونه در داخل دستورالعمل تدوین مقالات ارائه شده است. برای استناد معتبر لازم است کد DOI و یا DOR هر مرجع بطور جداگانه  قبل از سال انتشار آن درج شود.

10- کلیه مراحل دریافت، داوری، پذیرش و حتی صفحه آرایی و ویراستاری مقالات در این نشریه رایگان است. لازم به توضیح است هزینه صدور کد DOI و نیز مشابهت یابی مقالات پس از پذیرش نهایی آن ها، بر عهده نویسندگان محترم است.

11- داوری زودهنگام و متعاقباً دریافت وجه در این خصوص، جز سیاست و اصول عملکردی نشریه نمی باشد.

12-  مقاله باید مطابق با دستورالعمل تدوین مقالات که در ذیل مشخص شده، تدوین گردند.

برای دریافت فایل دستورالعمل تدوین مقالات اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل راهنمای ثبت نام در سامانه اینجا کلیک کنید.


برای دریافت نامه تعهد اثر اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نامه تعارض منافع اینجا کلیک کنید. 

 

  * این نشریه از پذیرفتن مقالاتی که به هر دلیل نویسندگان آن ها علاقه مند به نشر آزاد (Open Access) نیستند، خودداری می نماید.