طراحی ضربه گیرغیر خطی با میراگر مغناطیسی جریان گردابه‌ای برای ضربه متوالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

در این مقاله، طرح یک جرم و فنر غیرخطی با المان میراگر جریان گردابه‌ای مغناطیسی برای کاربرد در تحریک ضربه متوالی ارائه شده است. در این مکانیزم فنریت غیرخطی و المان میراگر به ترتیب با استفاده از یک مکانیزم تلسکوپی و آهنربای نئودیمیومی طراحی شده است. معادله دینامیکی غیرخطی مسئله با استفاده از روش‌های عددی رانگ-کوتا مرتبه 4 و نیومارک بتا حل و صحت سنجی شده است. نتایج نشان می‌دهد با انتخاب طول بازوی تلسکوپی مناسب می‌توان علاوه بر تضمین همگرایی نتایج، انرژی اتلافی را نسبت به مکانیزم خطی تا چند برابر افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات