کنترل خودرو فرمان سیمی بعد از ترکیدن تایر با کنترل مودلغزشی تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو، آزمایشگاه سیستم‌های دینامیکی خودرو

2 استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 نارمک- خ هنگام- خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این مقاله یک طرح کنترل مود لغزشی تطبیقی برای خودروی فرمان سیمی در زمان ترکیدن تایر در حضور عدم قطعیت‌های مدل‌سازی و اختلالات خارجی پیشنهاد می‌کند. برای برآورد زاویه لغزش جانبی خودرو پس از ترکیدن تایر، یک رویتگر مود لغزشی ارائه می‌شود تا زاویه لغزش جانبی را از طریق سرعت چرخشی و اندازه‌گیری‌های شتاب جانبی تخمین بزند. ابتدا یک کنترلر مود لغزشی تطبیقی(ASMC) ، به عنوان یک کنترل کننده پایداری جانبی سطح بالا، برای محاسبه زاویه فرمان اصلاح شده و دستیابی سرعت چرخشی و زاویه لغزش به مقادیر مطلوب خود طراحی شده است. قانون تطبیقی در قانون کنترل گنجانده شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات