بررسی تحلیلی، عددی و تجربی ارتعاشات چرخ و محور بوژی برای شناسایی عیب در یاتاقان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،

2 استادیار / دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

با توسعه روز افزون صنعت ریلی بررسی عیوب یاتاقان محور بوژی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در این مقاله مدل 14 درجه آزادی چرخ و محور بوژی ارائه شده است. پس از بدست آوردن معادلات حاکم بر حرکت سیستم به روش تحلیلی و خطی ‌سازی آن ها، فرکانس‌ های طبیعی سیستم در سرعت ‌های کاری مختلف محاسبه می‌ شود. در ادامه نتایج تجربی بدست آمده از ستاپ آزمایشگاهی ارائه می ‌شود. نتایج حاصل از روش تحلیلی توسط نتایج تجربی و نتایج نرم ‌افزار انسیس صحت سنجی می ‌شود. سپس تاثیر خرابی یاتاقان بر فرکانس های طبیعی بررسی می‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1402
  • تاریخ پذیرش: 12 مهر 1402