بیشینه سازی راندمان آیرودینامیکی نسبت به دامنه امواج دریا با استفاده از تلفیق نتایج عددی و شبکه عصبی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

در این مقاله شبیه سازی عددی سه بعدی هواپیمای کامل در شرایط پروازی عبور از امواج دریا انجام گرفت و بر اساس نتایج حاصل از آن مدلسازی شبکه عصبی برای ماکزیمم راندمان آیرودینامیکی نسبت به دامنه امواج دریا صورت پذیرفته است. تلفیق دینامیک سیالات محاسباتی و شبکه عصبی نشان می دهد که هواپیما جهت پرواز در مجاورت سطح دریا با دامنه امواج مختلف بایستی در سرعت خاصی پرواز کرده تا به ماکزیمم راندمان آیرودینامیکی برسد. این نتایج می تواند به عنوان یکی از ورودی های سیستم کنترلی جهت استفاده در خلبان خودکار هواپیما مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1402