حل مساله سینماتیک معکوس بازوهای بسیار-افزونه با عملگرهای ناپیوسته به روش جستجوی چند-بسته ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، روش جستجوی چند بسته ای برای حل مساله سینماتیک معکوس بازوهای بسیار-افزونه با عملگرهای ناپیوسته،ارایه می شود که تعمیمی از روش جستجوی جفت-جفت است. در هر مرحله از جستجو، به جای اینکه لزوما از دو بسته استفاده شود، از تعداد دلخواهی از بسته ها استفاده می گردد و تاثیر آن بر سرعت و دقت حل مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور، دو بازو، یکی صفحه ای و یکی فضایی معرفی می شوند و مسایل سینماتیک معکوس برای آنها حل گردیده و نتایج آنها مورد تحلیل و مقایسه قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 02 مرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 07 بهمن 1402