اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود یعقوبی

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی انرژی و هوافضا، دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~yaghoubi
yaghoubishirazu.ac.ir
0000-0001-5921-0254

h-index: 39  

سردبیر

دکتر محمدرضا اسلامی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2140/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C?slc_lang=fa&&cv=2140&mod=scv
eslamiaut.ac.ir
0000-0001-0002-0003

h-index: 63  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجیدرضا آیت‌اللهی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/845/ayatollahi
m.ayatiust.ac.ir
0000-0001-9840-6225

h-index: 73  

دکتر علیرضا خدایاری

سیستم های دینامیکی، کنترل و رباتیک دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

khodayaripardisiau.ac.ir
0000-0002-7237-1180

h-index: 17  

دکتر مجتبی صدیقی

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2343/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C
mojtabaaut.ac.ir
0000-0003-0129-1914

h-index: 39  

دکتر مجید صفار اول

ترمودینامیک و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2294/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84
mavvalaut.ac.ir
0000-0002-4399-8021

h-index: 37  

دکتر علی غفاری

کنترل و سیستم های دینامیکی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/ghaffari/
ghaffarikntu.ac.ir
0000-0002-2665-8236

h-index: 47  

دکتر محمود فرزانه‌ گرد

حرارت و سیالات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/m.farzanehgord/
m.farzanehgordum.ac.ir
0000-0003-2078-2081

h-index: 38  

اسمعیل قوانلو

مکانیک جامدات دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/fa/~ghavanloo
ghavanlooshirazu.ac.ir
0000-0002-2376-3751

h-index: 26  

دکتر یاسر کیانی

مکانیک جامدات دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir/~ykiani
y.kianiaut.ac.ir
0000-0003-1428-0034

h-index: 57  

دکتر غلامحسین لیاقت

مکانیک ضربه استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس

www.kingston.ac.uk/
ghlia530modares.ac.ir
0000-0000-0011-9998

h-index: 35  

دکتر حسین مهبادی

مکانیک جامدات دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ctb.iau.ir/faculty/h-mahbadi-mech/fa
h_mahbadiiauctb.ac.ir
0000-0002-8080-5364

h-index: 9  

دکتر آرش میرعبداله لواسانی

تبدیل انرژی دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ctb.iau.ir/faculty/a-mirabdolahlavasani-mech/fa
arashlavasaniiauctb.ac.ir
0000-0002-1770-7884

h-index: 15  

دکتر محسن نظری

مکانیک سیالات - تبدیل انرژی دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S406
mnazarishahroodut.ac.ir
0000-0001-6040-147X

h-index: 26  

دکتر علی نوری بروجردی

مکانیک سیالات و انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~anouri/
anourisharif.edu
0000-0002-2665-8236

h-index: 23  

محمود یعقوبی

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی انرژی و هوا فضا، دانشگاه شیراز

mee.shirazu.ac.ir/~yaghoubi
yaghoubishirazu.ac.ir
0000-0001-5921-0254

h-index: 39  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر کاظم ابهری

ساخت و تولید استاد، دانشگاه استرالیای جنوبی، آدالاید، استرالیا

people.unisa.edu.au/Kazem.Abhary
kazem.abharyunisa.edu.au
0000-0003-2535-406X

h-index: 29  

دکتر گودرز احمدی

مهندسی مکانیک و هوافضا استاد، دانشگاه کلاکسون، ایالت نیویورک، آمریکا

webspace.clarkson.edu/projects/fluidflow/public_html/b
ahmadiclarkson.edu
0000-0001-5277-7960

h-index: 78  

دکتر ابراهیم اسماعیل زاده

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه آنتاریو، کانادا

engineering.ontariotechu.ca/people/mme/ebrahim.esmailzadeh.php
ebrahim.esmailzadehuoit.ca
0000-0002-7971-2398

h-index: 41  

دکتر مهدی بهادری نژاد

حرارت و سیالات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

www.researchgate.net/profile/Mehdi-Bahadori-2
bahadorisharif.edu

دکتر سعید سهراب پور

مکانیک جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~sohrabpour/
saeedsharif.ir
0000-0002-3204-7116

h-index: 7  

دکتر حسن ظهور

طراحی جامدات استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

Professor, School of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology
zohoorsharif.edu
0000-0002-5867-8856

دکتر امیر فقری

انتقال حرارت استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کنتیکت، آمریکا

me.engr.uconn.edu/blog/faculty/faghri-amir/
faghriengr.uconn.edu
0009-0004-0458-4573

h-index: 77  

دکتر مسعود کاویانی نژاد

انتقال حرارت استاد، دانشگاه میشیگان، آمریکا

lsa.umich.edu/appliedphysics/people/faculty/kaviany.html
kavianyumich.edu
0000-0002-3183-6877

h-index: 63  

دکتر قدرت الله کرمی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه داکوتای شمالی، آمریکا

studylib.net/doc/8750781/ghodrat-karami-cv---north-dakota-state-university
g.karamindsu.edu
0000-0002-0815-0850

h-index: 27  

دکتر کامبیز وفائی

مهندسی مکانیک استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، آمریکا

vafaiengr.ucr.edu
0000-0002-9720-3618

h-index: 87  

کارشناس نشریه

شیما امینی

کارشناس امور اجرایی، انجمن مهندسان مکانیک ایران

workmail.aminigmail.com