موضوعات = توربوماشین
بررسی تاثیرات طراحی اکوانرژی در مصرف انرژی ایستگاه های پمپاژ

دوره 25، شماره 3، آذر 1402، صفحه 113-135

10.30506/ijmep.2023.553251.1876

فرید خیاط زاده؛ میر بیوک احقاقی؛ محرم جعفری


بهبود عملکرد پره یک روتور با تغییر همزمان فاصله لقی نوک و جابجایی محوری پره

دوره 21، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 107-129

ایرج میرزایی؛ امیرشایان آزاده؛ نادر پورمحمود


بررسی عددی کنترل جدایش جریان در یک زنجیره کمپرسور محوری با استفاده از محرک پلاسما

دوره 20، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 182-209

امین کدیور؛ نیما امانی فرد؛ حامد محدث دیلمی


شبیه سازی عددی اثر لقی نوک پره بر عملکرد کمپرسور جریان محوری

دوره 19، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 96-122

میثم مفاخری؛ مصطفی محمودی؛ مهدی جهرمی