بررسی تجربی و عددی عملکرد پانل‌های ساندویچی با رویه‌های آلومینیومی و هسته فوم‌ پلی‌یورتان با چگالی متغیر در برابر بار انفجاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 امام حسین*فنی مهندسی

3 استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

4 دانشگاه جامع امام حسین(ع) دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

در این مقاله مقاومت انفجاری سازه‌های ساندویچی با رویه‌های آلومینیومی و هسته فوم پلی‌یورتان با چگالی متغیر (مدرج) بررسی شده است. در این پژوهش، با تهیه فوم‌های پلی‌یورتان با چگالی‌های مختلف و ساخت پانل‌های ساندویچی از ورق‌های آلومینیومی و هسته فوم پلی‌یورتان، با استفاده از دستگاه شاک تیوب انفجاری، تعدادی آزمایش انفجاری تعریف شده و تأثیر تغییر تدریجی چگالی هسته فومی و ترتیب لایه‌های فوم با چگالی‌های مختلف، بر روی مقدار تغییر شکل سطح پشتی سازه‌های ساندویچی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات