نویسنده = علی غفاری
مدلسازی سه بعدی برداری زمانی الکتروکاردیوگرام قلب و کاربردهای آن

دوره 24، شماره 3، آذر 1401، صفحه 120-133

10.30506/ijmep.2022.556735.1890

امیر غفاری؛ علی غفاری؛ نیوشا پورجعفری


طراحی ربات برون‌پوش حامی گام‌زدن برای توانبخشی افراد کم‌توان حرکتی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 170-193

10.30506/ijmep.2020.109351.1593

مرتضی احمدی کرمانشاهی؛ فرزاد چراغپور سماواتی؛ علی غفاری


طراحی کنترلر یادگیری مرجعی مدل فازی برای سیستم ربات سگوی با نقصان عملگر

دوره 21، شماره 3، آذر 1398، صفحه 5-26

سید امیرمحمد مناقب؛ علی غفاری؛ سید حسین ساداتی


طراحی و ساخت یک سامانه هوشمند اخطار به راننده در پیشگیری از تصادف مبتنی بر تاخیر لحظه ای راننده-خودرو

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 54-71

علیرضا خدایاری؛ عادل مقصودپور؛ علی غفاری؛ صادق عارف نژاد


طراحی و ارائه الگوریتم انتخاب سیستم تهویه مطبوع بهینه ساختمان

دوره 20، شماره 3، آذر 1397، صفحه 59-79

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ مجید عمیدپور؛ نسیم مهرفرزام


ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص احساس گوینده برای تعامل انسان و ربات

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 92-109

علی نیک نژاد؛ علی غفاری؛ علیرضا خدایاری


طراحی سیستم کنترلی هوشمند برای رفتار تعقیب خودرو با توجه به رفتار لحظه ای راننده خودرو

دوره 15، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 100-119

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ رضا کاظمی؛ علی نحوی؛ سعید صالحی نیا؛ افشین جمشیدی