نویسنده = موسی رضائی
ارائه روش EMD اصلاح شده برای آنالیز سیگنال نویزدار در حوزه زمان- فرکانس

دوره 16، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 6-20

موسی رضائی؛ علی بانان نوجوانی؛ امین ترقی اسگوئی


پاسخ آشوبناک مدل غیرخطی یک چهارم دو درجه آزادی خودرو تحت تحریک جاده

دوره 15، شماره 3، آذر 1392، صفحه 6-21

موسی رضائی؛ حامد سمندری؛ فرزاد فلاحی


ارائه حل تحلیلی جدید برای بررسی رفتار ارتعاشی لوله‌های حاوی سیال

دوره 15، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 6-20

موسی رضائی؛ وحید عرب‌ملکی