کلیدواژه‌ها = مواد هدفمند
ارتعاشات آزاد میکروتیرهای چرخان ساخته شده از مواد هدفمند

دوره 23، شماره 3، آذر 1400، صفحه 152-177

10.30506/ijmep.2021.120790.1675

سید محمد حسین حسینی چالشتری؛ هادی آروین بروجنی؛ محسن بت شکنان دهکردی


کمانش ورق های ضخیم هدفمند براساس تئوری مرتبه بالای تغییر شکل برشی و عمودی

دوره 17، شماره 3، آذر 1394، صفحه 86-105

مهدیه عبدالهی؛ علیرضا سعیدی؛ میثم محمدی