موضوعات = تیر، صفحه و پوسته
تحلیل ناپایداری دینامیکی تیر ساندویچی با هسته انعطاف‌پذیر بر روی بستر الاستیک

دوره 22، شماره 3، آذر 1399، صفحه 30-55

10.30506/ijmep.2020.97422.1486

غلامرضا عسگری؛ غلامحسن پایگانه؛ کرامت ملک زاده فرد


تحلیل خمش غیر‌خطی پانل‌های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با نانوتیوب های کربنی هدفمند

دوره 22، شماره 3، آذر 1399، صفحه 164-182

10.30506/ijmep.2020.104263.1542

احسان بزاز؛ ستار جداری سلامی؛ مصطفی سبزیکار بروجردی