موضوعات = مکاترونیک
شبیه سازی و کنترل مسیر حرکت ربات متحرک همه جهته

دوره 24، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 181-207

10.30506/ijmep.2021.532612.1801

مینا سادات ابراهیمی؛ مجید ساده دل


طراحی ربات پوشیدنی کمک حرکتی برای دست

دوره 21، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 176-187

سیده مرضیه سید آقامیری؛ حسن ظهور


ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص احساس گوینده برای تعامل انسان و ربات

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 92-109

علی نیک نژاد؛ علی غفاری؛ علیرضا خدایاری


طراحی و ساخت مدل ویلچر مقاوم در برابر واژگونی با استفاده از مکانیزم 3-RRS به روش نمونه سازی سریع

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 209-221

مهرداد جوادی؛ پیمان جعفری طایمه؛ نرگس افضل پور