دوره و شماره: دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 50، خرداد 1397، صفحه 1-221 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
مدل‌سازی سه بعدی سلولی و همگن‌سازی میکرومکانیکی بافت نامنظم مغز

صفحه 6-24

حسین جوکار؛ مجید بنی اسدی؛ مجتبی حقیقی یزدی؛ مریم مریم مزرعه‌ئی فراهانی؛ نبی الله ابوالفتحی