دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 52، آذر 1397، صفحه 1-212 (سیستمهای دینامیکی و مکانیک جامدات) 
طراحی و ارائه الگوریتم انتخاب سیستم تهویه مطبوع بهینه ساختمان

صفحه 59-79

علیرضا خدایاری؛ علی غفاری؛ مجید عمیدپور؛ نسیم مهرفرزام


طراحی و صحه‌گذاری روشی نامبتنی-بر-مدل برای حفظ عملکرد ایمن باتری در خودروی‌برقی بوسیله شبیه‌سازی سخت‌افزار-در-حلقه

صفحه 185-199

محمدجواد اسفندیاری؛ وحید اصفهانیان؛ محمدرضا حایری یزدی؛ مسعود مسیح طهرانی؛ حسن نهضتی